Dom pielegnacyjnyDOM PIELĘGNACYJNY "ŻYWY POMNIK WDZIĘCZNOŚCI …" Więcej...zz18.jpg
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i tężnia solankowa
          - kontakt  Maria Jurczak  tel. 698 396 355.
Pobyt dzienny - kontakt:
Stanisława Wodyńska tel. 604 510 960,
Genowefa Żytomska tel. 606 734 958.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego czynna
od 8,00 do 15,00.
wypozyczalnia8cc.jpg 

 


Ze wzruszeniem wspominamy.
15 lat temu 14 września 2004 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, metropolita krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęcił Dom Pielegnacyjny. W trakcie poświęcenia i w liście do parafian powiedział:
" W tym miejscu dobrzy ludzie - wolontariusze, troszczą się o chorych, uczą zapobiegać chorobom, wypożyczają sprzęt medyczny. Wszelkie środki tego Domu pochodzą z ofiar miłosiernych ludzi. Zapraszam więc do podtrzymania swoimi datkami i gotowością współpracy tego wadowickiego Emaus, gdzie chorym i utrapionym na życiowych drogach przywracana jest nadzieja, radość, zdrowie.
Dajmy czynem odpowiedź: Ojcze Św., tak uczynimy w Twoich Wadowicach !!!
Pozdrawiam serdecznie, błogosławię za wszelki dar ofiary dla Miłosiernego Jezusa najbardziej potrzebującym."
                                                            /-/ Wasz ks. Kardynał Franciszek

otwarcie5.jpg           siedziba2.jpg           

tablica01.jpg

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU WYTCHNIENIOWEGO DZIENNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ DOM PIELĘGNACYJNY STOWARZYSZENIA IM. DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY W WADOWICACH PRZY ULICY BARSKIEJ 17 OD 02/07/2021 DO 02/09/2021

 

 

            W ogrodzie  Domu Pielęgnacyjnego przy ulicy Barskiej w Wadowicach stoi figurka Matki Boskiej Fatimskiej ufundowanej przez Stowarzyszenie Katolików Francuskich. W dolnej części postumentu, wykonanego z piaskowca, wyryto oblicze Jana Pawła II – trzymającego w rękach krzyż, lekko przygarbionego. Napis głosi: TOTUS TUUS. CAŁY TWÓJ. Przepiękny symbol oddania się człowieka pod opiekę Boga. Przed figurką każdego ranka zbierają się podopieczni Domu Pielęgnacyjnego na wspólną modlitwę. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twą Obronę. Najprostsze, fundamentalne słowa modlitwy zakorzenione w nas od dzieciństwa, są mocniejsze od Alzheime ra, zespołu Downa czy Polio. Modlitwa przybiera zresztą i inne formy: spaceru, kontemplacji, przyjaznego uśmiechu czy śpiewu. Te najprostsze  aktywności dla Seniorów są najważniejsze i jednoczą wszystkich we wspólnym wysiłku pokonywania trudności dnia codziennego. A tych, jak wiemy, szczególnie dla osób starszych, po przebytych chorobach, z upośledzeniem, nie brakuje.

 

Realizowany przez cały lipiec i sierpień 2021 roku przez Dom Pielęgnacyjny w Wadowicach program wytchnieniowy opieki dziennej dla seniorów obejmował całodzienną opiekę nad chorymi. W szczególności projekt zakładał działania na rzecz odciążenia rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poprzez organizowanie pobytów dziennych opiekuńczych dla osób dorosłych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Zorganizowany dzięki ogromnemu wysiłkowi  (pro publico bono) pani Stanisławy Wodyńskiej – prezes Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach – dwuetapowy turnus obfitował w wiele atrakcji i  wydarzeń, które w swych założeniach miały pomóc seniorom w ich codziennym, niełatwym życiu. Prócz  opieki wyszkolonego personelu (rehabilitacja, terapia zajęciowa), całodziennego wyżywienia, dopasowanych do potrzeb podopiecznych godzin relaksu w tężni solankowej, spacerów – podczas miesięcznego pobytu uczestnicy programu mieli również możliwość uczestniczenia w Mszach Świętych, celebrowanych przez członka Stowarzyszenia, ojca kapelana Stanisława Bielata w Sanktuarium Karmelitów Bosych, wycieczkach (np. śladami Jana Pawła II - objazd Wadowic po ściśle wyznaczonej trasie, specjalnie przygotowanym do tego celu ciuchcią, czy do Koła Gospodyń Wiejskich w Jaroszowicach, gdzie ciepła herbata i smaczne ciasto umilały czas).

 

Czym jest starość? Jak ją zdefiniować? Które elementy uznać za najważniejsze, a które pominąć? W historii i literaturze starość była definiowana różnie. W Starym Testamencie starość symbolizowała mądrość i doświadczenie – vanitas vanitatum et omnia vanitas Koheleta; podobnie w mitologii Greków i Rzymian starość była rozumiana raczej jako doświadczenie, uosobienie mądrości, tajemnica, czy nadludzkie możliwości by wspomnieć Proteusza i Glaukosa. Późniejsze epoki, Renesans i Oświecenie przynoszą zmianę postrzegania starości i jest ona widziana jako symbol słabości, uległości, bezradności. Krasicki w starości widzi wiek utyskiwań i narzekań, zaś romantyczny Faust to kwintesencja niespełnienia i utraty nadziei na realizację marzeń.

 

17 lipca 2021 roku podopieczni Domu Pielęgnacyjnego im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, w ramach realizowanego programu wytchnieniowego dziennego dla seniorów, odwiedzili Muzeum Jana Pawła II. Na specjalne zaproszenie władz muzeum podopieczni mogli zwiedzić rodzinny dom naszego papieża (usytuowany przy ulicy Kościelnej 7 – kamienica została zbudowana około 1870 roku) oraz prześledzić wszystkie najważniejsze etapy życia Karola Wojtyły – od wczesnych lat szkolnych, aż po pontyfikat (wstrząsające wrażenie na wszystkich zwiedzających robi na przykład pistolet, z którego Ali Agca postrzelił Jana Pawła II w 1981 roku). Dla podopiecznych Domu Pielęgnacyjnego wyprawa do Muzeum Jana Pawła II to prawdziwe wyzwanie. Pomijając kwestie wieku, pogody (upalny, lipcowy dzień), natłoku turystów (uwolnione restrykcje po pandemii COVID-19) wzruszenia i uczucia jakich doznają są tak silne, że pani Maria Zadora – nieoceniona przewodnik po muzeum – pod koniec oprowadzania musi przerwać ekskursję – seniorzy poczuli się słabo, zabrakło tchu i oddechu...

 

Pani Krysia ma niedowład lewej części ciała, spowodowany udarem. Poskręcana dłoń z trudem chwyta kartkę papieru. Pan Roman, niechętny manualnym zajęciom, dokazuje złośliwie, choć na koniec chwali i jest zadowolony. Pani Ludwika – po czterech udarach – świetnie rysuje, więc jest odpowiedzialna za kolorowanie. Wycinamy i kleimy kwiatki z  bibuły. Proste czynności aktywizują umęczone ciało i pobudzają umysł. Starość nie radość – śmierć nie wesele! - powtarza pan Roman męcząc się z kolejną ozdobą. Panie Tomku, słyszę, pan jeszcze młody (no tak, juz po 40-ce ale dla dziewięćdziesięciolatka to młodość), a my już starzy, a starość to smutek jest. I utrata. Traci się zdrowie, bliskich, siły, wszystko się traci. Ale melancholia – towarzysząca nam przecież zawsze – ustępuje miejsca radości, kiedy pani Elżbieta zaintonuje "Szła dzieweczka do laseczka" albo "Gdzie strumyk płynie z wolna". Albo kiedy Królowa – pani Elwira – wzywa wszystkich podwładnych do służenia przy układaniu do snu...

 

Zdjęcie jest nieco zamazane, jakby fotograf celowo nie uchwycił ostrości i można odnieść wrażenie, że pozujący do zdjęcia stoją w bladej mgle, w nieznanej poświacie, która pozwala jedynie dostrzec zarysy sylwetek. A może to sierpniowe przedpołudnie w wadowickim parku było naznaczone jakimś niedopowiedzeniem, nieokreślonością, czymś tajemniczym i nieuchwytnym jak samo życie? Na zdjęciu przed figurką Matki Boskiej Królowej Polski stoją uczestnicy sierpniowego turnusu programu wytchnieniowego dla seniorów. Zdjęcie wykonane dla upamiętnienia tych wszystkich chwil, które spędziliśmy razem – i właśnie to – wspólne przebywanie, rozmowy, dbałość  o  b y c i e    r a z e m stanowi dla uczestników wartość największą. Porzuceni samym sobie, samotni, oderwani od imponderabiliów codzienności przez chorobę, ułomności, wiek...Emilia, Roman, Natalia, Witek – poprzez uczestnictwo w programie wytchnieniowym odnajdują choć na krótką chwilę odpoczynek i radość. Radość bycia w grupie, radość wspólnego śpiewania, wspólnych rozmów o wszystkim i o niczym (przecież nie tylko wspomnienia, ale i plany, jak te pana Eugeniusza, który – już na wózku – myśli jeszcze o zjeżdżeniu całej Europy na swej ukochanej kolarzówce, która od kilkunastu lat czeka na niego pod dachem garażu...) radość bycia samą w sobie ("zabijania czasu").

 

Na koniec tego - siłą rzeczy fragmentarycznego - sprawozdania z trwającego ponad dwa miesiące projektu chciałbym wyrazić słowa podzięki dla wszystkich uczestników programu, tj. naszych podopiecznych (ich imiona w tekście zostały zmienione) za cierpliwość, radość, spokój, dystans, całą paletę uczuć i doznań jakimi nas obdarowali oraz dla personelu Domu Pielęgnacyjnego, który w swym zaangażowaniu starał się wypełnić swe zadanie z największą starannością. Trudno wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, natomiast trzy osoby wymagają podkreślenia: organizatorka i koordynatorka całego przedsięwzięcia pani Stanisława Wodyńska (prezes Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły) – bez której energii i wytrwałości Dom Pielęgnacyjny po prostu przestałby istnieć; pani Żenia Żytomska – nieoceniona, pełna werwy, zaangażowania, doświadczona i profesjonalnie wykonująca swe zadania pielęgniarka środowiskowa, która każdego dnia nadzorowała pracę opiekunów i całego personelu; pani Jadwiga  Kleszcz - nasza księgowa, która w charakterze wolontariuszki, poświęcając swój czas, dopinała cały projekt od strony finansowej.

 

Tomasz Wicherek

 

POST SCRIPTUM:

 

Rodzaj zadania publicznego:

Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy współpracy Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Tytuł zadania publicznego:

Działania na rzecz odciążenia rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poprzezzorganizowanie pobytów dziennych opiekuńczych dla osób dorosłych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Realizacja zadania publicznego:

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach


zz11.jpeg  zz12.jpeg  zz13.jpeg  zz14.jpeg

zz15.jpg  zz16.jpeg  zz17.jpegwypozyczalnia8a.jpg
Wypożyczalnia czynna codziennie od 8.00 do 15.00 - 34-100 WADOWICE, UL. BARSKA 17.

tel. 698 396 355, 604 510 960

Poniżej wykaz sprzętu, który można wypożyczyć

                                     

 SPRZĘT

     KAUCJA ZWROTNA

 KONCENTRATOR TLENU

    300.00 ZŁ

 ŁÓŻKO PNEUMATYCZNE

   300.00 ZŁ

 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY

  200.00 ZŁ

 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

  100.00 ZŁ

 WÓZEK INWALIDZKI

  200.00 ZŁ

 FOTEL SANITARNY

  100.00 ZŁ

 ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE

 300.00 ZŁ

 BALKONIK Z PODPORĄ STAŁĄ

100.00 ZŁ

 BALKONIK 2 - KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK 3 - KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK 4- KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK AMBONA

200.00 ZŁ

 KULE ORTOPEDYCZNE - PARA

40.00 ZŁ

 LASKA CZTERONOŻNA

40.00 ZŁ

 LASKA TRÓJNOŻNA

40.00 ZŁ

 STOLIK PRZYJACIEL

100.00 ZŁ

 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

100.00 ZŁ

 PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY

100.00 ZŁ

 RAMA

100.00 ZŁ

 wypozyczalnia8c.jpg
    Dobrowolne darowizny wskazane na konto
nr konta PKO BP SA  44 1020 1433 000 1202 0050 4621.
Warto odliczyć od podatku dochodowego.01-w01.jpg      R-2.jpg

        
                  
i-11.jpg   i-12.jpg   i-13.jpg   i-14.jpg
         
       

Od 17 sierpnia 2020 roku w Domu Pielęgnacyjnym Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły wznowiony został projekt "Opieki Wytchnieniowej dziennej".

Pobyt  obejmuje 8 godzin zegarowych od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Dotyczy osób niesamodzielnych z orzeczeniem o niepełnosprawności z Gminy Wadowice. W trakcie pobytu Podopieczni mają zapewnioną troskliwą opiekę, rekreacje na świeżym powietrzu, rehabilitację leczniczą, seanse w tężni solankowej, zajęcia terapeutyczne, zwiedzanie szlaku papieskiego ciuchcią wadowicką, wypoczynek, domowe posiłki. 
Wszystkie te formy pomocy zależą od stanu Podopiecznych. W trakcie pobytu ściśle zachowane są obowiązujące zasady reżimu sanitarnego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.


        

Zapraszamy  na  seanse do Tężni Solankowej, które chronią przed zachorowaniem na grypę.

Seanse mają walory profilaktyczne, lecznicze i antysmogowe.
 
10 seansów odpowiada 2 tygodniom pobytu nad morzem

Wystarczy zadzwonić pod nr telefonów:  698 396 355, 604 510 960.

01-page4.jpg
teznia.jpg
             
                                
           
                       
Oglądając film "DZWON DOBREJ NOWINY w Ośrodku Rehabilitacyjnym BRAT"dowiesz się wszystkiego, kliknij na ten link:

 https://youtu.be/ZIWha4GX_RE

DZWON DOBREJ NOWINY 47

Poniżej filmy prezentujące działalność Domu Pielegnacyjnego:
Patronat medialny:
01logo2.png   01zdrowie.jpg   01.lodo.f.jpg


 Jesteśmy w największej bazie Ośrodków Rehabilitacyjnych i Odnowy w Polsce.


Kliknij tutaj : ...... www.zdrowieodnowa.pl