Dom pielegnacyjnyDOM PIELĘGNACYJNY "ŻYWY POMNIK WDZIĘCZNOŚCI …" Więcej...SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK z działalności Domu Pielęgnacyjnego.
19 czerwca po przyjęciu sprawozdania finansowego i z działalności w roku 2023 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
Sprawozdanie z pracy Zarządu
Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
za 2023 rok
Sprawozdanie roczne jest kontynuacją działalności i rozwoju Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia z poprzednich lat. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie ze statutem i na cele statutowe. W swojej pracy Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na podopiecznych z Gminy Wadowice . Środki finansowe pozyskujemy z darowizn , wpływów ze składek członkowskich , 1,5 % podatku dochodowego i środków publicznych zaopiniowanych projektów.
Różnorodna działalnośćDomu PielęgnacyjnegoStowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły jest żywym pomnikiem Świętego Jana Pawła II i Jego brata Edmunda zbudowana z Solidarności Związkowej, Międzyludzkiej i Międzypokoleniowej w sposób istotny wspiera i zastępuje instytucje systemowej opieki społecznej a nawet służby zdrowia. Ta działalność charytatywna, wg statutu Stowarzyszenia, to zdrowa i najtańsza forma opieki, dzięki której podopieczni są szczęśliwsi, dłużej żyją i wracają bardziej usamodzielnieni. Ukierunkowana jest na udzieleniu pomocy osobom niesamodzielnym, w podeszłym wieku, cierpiącym na choroby przewlekłe, niepełnosprawnym oraz ofiar wypadków komunikacyjnych .
Formy działalnościDomu PielęgnacyjnegoStowarzyszenia to:
-rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym ”BRAT”
-pobyt wytchnieniowy dzienny
-wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
-seanse w tężni solankowej
-profilaktyka zdrowotna.
Ad 1. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym ”BRAT”.
Projekt Burmistrza Wadowic pt. „Działania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” rok 2023 .
Beneficjentami są mieszkańcy Gminy Wadowice, będący w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na prywatną rehabilitację. Środki finansowe przyznane na ten projekt to 41.000,00 PLN.
Termin projektu trwał od 1.03.2023 do 31.12.2023. W projekcie uczestniczyły 76 osoby, w tym 54 kobiety i 22 mężczyzn. Razem wykonano 1950 zabiegów z zakresu fizjoterapii, fizykoterapiii hydroterapii, zabiegów inhalacyjnych.
1. - 440 zabiegów Kinezyterapia: Ćwiczenia czynne wykonywane przez samego niepełnosprawnego, na przyrządach pod nadzorem rehabilitanta, bierne ćwiczenia wykonywane przez rehabilitanta.
2. - 860 zabiegów Fizykoterapia: światłolecznictwo (laser, sollux, bioptron), terapia falą uderzeniową, magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia.
3. - 90 zabiegów Hydroterapia: hydroterapia kończyn górnych i dolnych.
4. -200 zabiegi Inhalacyjne, inhalacje profilaktyczne i rehabilitacyjne schorzeń górnych dróg oddechowych.
W projekcie brały udział 2 wykwalifikowane rehabilitantki, które również część zabiegów wykonały w ramach pracy społecznej, wartość wykonanej pracy społecznej to : 4 600,00 zł. oszacowanej na podstawie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych ujętych w projekcie - odpowiada to około 154 zabiegów. Rozliczenie finansowo księgowe również zostało wykonane w ramach pracy społecznej, wartość wykonanej pracy 700,00 zł. ustalone na podstawie rozeznania rynkowego.
Ponadto w ramach działalności rehabilitacyjnej, poza projektem wykonywano rehabilitację według zaleceń lekarzy.
Z zabiegów skorzystało 230 osób, w tym 167 kobiety i 63 mężczyzn, razem wykonano 2 398 zabiegów, w tym fizykoterapii 1 936, kinezyterapii 462.
Ad 2. ProjektWytchnieniowyDzienny edycja 2023 ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wrazz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pod nazwą:
„Działania na rzecz odciążenia rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poprzez zorganizowanie pobytów dziennych opiekuńczych dla osób dorosłych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne”
Projekt polega na wsparciu opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Wadowice, i zapewnieniu im czasowego zastępstwa, którzy przez 24 godziny sprawują opiekę nad swoimi bliskimi. Dzięki tym turnusom opiekunowie osób niepełnosprawnych zyskują czas dla siebie na odpoczynek i regeneracje, załatwienie własnych spraw, mając świadomość, że w Domu Pielęgnacyjnym opiekunowie przejęli ich obowiązki.
Projekt realizowano w terminie: od 8 maja 2023 do 31 października 2023 i zostało zorganizowany w formie pobytu dziennego 8 godzinnego: dla 20 podopiecznychz ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, po wylewach , udarach, w chorobie Alzhaimera i Parkinsona, przez okres 25 dni. 196 godziny dla każdego z podopiecznych, w pobycie ciągłym. Jeżeli z jakiegoś powodu
podopieczny nie mógł uczestniczyć w danym dniu, wówczas wykorzystywał opiekę w terminie późniejszym - dogodnym dla siebie. Projekt realizowany był w czterech grupach pięcio - osobowych i trwał :
Pierwsza grupa od 08.05.23 do 12.06.23.
Druga grupa od 19.06.23 do 21.07.23
Trzecia grupa od 31.07.2023 do 05.09.2023.
Czwarta grupa od 11.09.23 do 13.10.23.
Podopieczni którzy byli nieobecni z powodów osobistych, a którzy nie wykorzystali pobytów w czasie trwania któregoś z czterech turnusów, korzystali z opieki poza turnusami w okresie od 17.10.23 do -31.10.23. Dokładny przebieg pobytu każdego podopiecznego zanotowany był w karcie pobytu, dostarczonej do MOPS-u.
W projekcie uwzględniono szeroko rozumiane zajęcia w grupach (konkursy, rysunki, zagadki, taniec, śpiew, atakże ze względu na potrzebę podopiecznych czas na modlitwę) , nie zabrakło również wycieczek plenerowych(Park w Wadowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Jaroszowicach ).Dużą atrakcją była jak zawsze tradycyjna już wycieczka „ Ciuchcią” śladami Ojca Świętego JP II. Codzienny 8 godziny pobyt podopiecznych wypełniony był też obecnością w tężni solankowej - od pół do 1 godziny dziennie. Okres letni sprzyjał przebywaniu w ogrodzie na świeżym powietrzu , oraz spotkaniami z ciekawymi osobami mieszkańcami Wadowic, projekcja filmu o naszym Patronie Edmundzie Wojtyle.Dodatkową atrakcją były organizowane imprezy okolicznościowe z okazji imienin czy urodzin podopiecznych. Jedna z takich imprez uświetniona została dodatkowo przepięknym występem solistów Opery Krakowskiej,
którzy przy akompaniamencie śpiewali pieśni o miłości.
Wiele czasu poświęcono na zapobieganie infekcją, poprzez rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego.Dużym przeżyciem były zorganizowane specjalnie dla podopiecznych msze św. na Karmelu połączone z namaszczeniem chorych. Nie może ujść uwadze kuchnia, w menu starano się, aby posiłki były urozmaicone, ciepłe , z dużą ilościąwarzyw, owoców i przepysznymi deserami, oraz dopilnowano aby podopieczni na bieżąco uzupełniali płyny w organizmie (okres letni ). Każdy podopieczny traktowany był przez personel indywidualnie, z szacunkiem i miłością, z zachowaniem absolutnej intymności, ale nie pozbawiony czułości - uścisku, przytulenia czy nawet pocałowania w skroń czy policzek , oraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Każdy projekt jest ambicją osób, które je realizują.
Wiedza, zaangażowanie, a nawet często miłość do osób niepełnosprawnych wpisana jest w charakter personelu Domu Pielęgnacyjnego Im. Doktora Edmunda Wojtyły.
Na realizację projektu przyznano 156.800,00 zł dotacji.
Projekt był przeprowadzony przez wykwalifikowany personel:koordynator pielęgniarka dyplomowana Genowefa Żytomska (Żenia), pielęgniarka dyplomowana Urszula Walat, opiekunki medyczneEwa Rzycka, i rehabilitantki jako opiekunki medyczne Ewa Wiśniewska i Wiesława Moskała, pod nadzorem Prezesa Stanisławy Wodyńskiej i księgowej Jadwigi Kleszcz. Jedni mają wakacje, inni urlopy a nasz odpowiedzialny zespół zajmował się realizacją Projektu Wytchnieniowego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy współpracy MOPS-u. Transport specjalistyczny dla podopiecznych zapewniła Gmina Wadowice.
Z pobytu dziennego (poza projektami) skorzystało w 2023 roku średnio 5 osób dziennie, czyli 895 pobytów dziennych w roku.
Ad 3. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjno-medycznego prowadziła opiekunka medyczna Ewa Rzycka. Dysponujemy bogatym asortymentem sprzętu medycznego (łóżka ortopedyczne, materace, fotele sanitarne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki itp. drobny sprzęt. Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w/w okresie skorzystały133 osoby (wg umów).
Wypożyczono następujący sprzęt:
Balkonik ambona 9 szt. Balkonik z podporą 19 szt. Balkonik 2 kołowy 3 szt.Laska czteronożna 1 szt. Łóżko na pilot 26 szt.Materac 24 szt. Rama 7 szt., Kule pachowe 2 szt., Fotel sanitarny 4 szt.Wózek inwalidzki 32 szt. Balkonik 2 kołowy 3 szt.Koncentrator tlenu 24 szt. Stolik przyjaciel 1 szt.
Wypożyczany sprzęt rehabilitacyjny ułatwia funkcjonowanie i pielęgnację chorych w warunkach domowych. Gdyby Stowarzyszenie posiadało transport własny, możliwości wypożyczenia byłyby o wiele większe.
Ad 4. Tężnia Solankowa
Jak ujęto wcześniej w ramach projektu Burmistrza pt.„Działania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w tężni solankowej odbyło się 200 seansów. W sumie skorzystało z niej około 20 osób z tegoż projektu. Z projektu wytchnieniowego podopieczni korzystali z tężni solankowejcodziennie czyli to około 440 seansów ( 20 osób) , podopieczni pozostali również skorzystali z tężni – około 15 osób. Korzystający z tężni solankowej są poinformowani o dobroczynnym jej działaniu, walorach profilaktycznych i zdrowotnych.
Ad 5. Profilaktyka zdrowotna
W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonano ponad500 usług profilaktycznych (mierzenie temperatury ciała, ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, ważenie ciała, toaleta osobista, zmiana pampersów, prawidłowe podawanie leków wg zaleceń lekarskich oraz pogadanki).
Dodatkowa działalność Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia to praktyki zawodu dla adeptek opiekunek medycznychpod kierownictwem pani Genowefy Żytomskiej. I tak ubiegłoroczne adeptki zostały opiekunkami medycznymi w roku 2024.
Duże zapotrzebowanie zawodowe opiekunek medycznych sugeruje aby i w Wadowicach taka szkoła powstała. Aby kandydatki do tego zawodu nie musiały dojeżdżać do Krakowa, Oświęcimia, Kęt czy Suchej Beskidzkiej.
Półtora procent podatku dochodowego w 2023 r. wynosił: 22 034,60 złi był więcej niż 2022 r.(11 444,20 zł.).Stowarzyszenie poza projektami nie posiada żadnych środków publicznych.
W roku 2023 wspomagali nas swoją pracą więźniowie. Osadzony zajmuję się sprawami porządkowo-gospodarczymi w Domu Pielęgnacyjnym, a także pomocą podopiecznym, przede wszystkim mężczyzną na wózkach, w dni robocze w godzinach od 8 do 14.30.


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy Projekt Wytchnieniowy w Domu Pielęgnacyjnym na ulicy Barskiej. Był to dzień z różnymi emocjami, no bo kto lubi rozstania, ale co się zaczyna to musi się zakończyć😥najważniejsze, że nastąpił progres w usprawnieniu psycho- ruchowym, pokonaliśmy wiele barier i to jest sukces całego personelu Domu Pielęgnacyjnego na czele z Panią Prezes Stanisławą Wodynską. Nie będziemy odpoczywać już przygotowujemy się do przyjęcia drugiej grupy podopiecznych, ale o tym w późniejszej relacji, pozdrawiamy❤️😘❤️😘🌺⚘️🌹🪷🌸🌻❤️

zz68.jpg
zz66.jpg

zz60.jpg

R-2.jpg

zz47.jpg

zz52

Prawidłowa i regularna rehabilitacja umożliwia odzyskanie sprawności ruchowej osobom chorym, w podeszłym wieku, rekowalescentom, ofiarom wypadków.
REHABILITACJA STOSOWANA JEST W SCHORZENIACH :
NARZĄDU RUCHU
- Reumatycznych.
NEUROLOGICZNYCH
- Po udarach
- W chorobie Parkinsona
- W stwardnieniu rozsianym
- W zespołach bólowych kręgosłupa
PO KONTUZJACH, OPERACJACH KOŃCZYN I STAWÓW
- Złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
- Ostrogach piętowych
- Po mastekomii.
ZABIEGI SĄ WYKONYWANE POD FACHOWĄ OPIEKĄ SPECJALISTÓW.


01-04.JPG           01-05.JPG
 

zz51.jpg

31 pażdziernika zakończyliśmy 4 turnus Opieki Wytchnieniowej - ostatni w 2023 roku.


zz50.jpg

zz49


REALIZUJEMY TRZECI TURNUS 2023 ,PELEN AKTYWNYCH ATRAKCJI,ZAPOBIEGAJACYCH WYKLUCZENIU SPOLECZNEMU>

 

zz53.jpgWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i tężnia solankowa
          - kontakt  Żenia Żytomska - dypl. pielęgniarka
Koordynator Domu Pielęgnacyjnego.
Posiadamy szeroki asortyment sprzętu rehabilitacyjnego usprawniający opiekę nad chorymi w warunkach domowych.
Wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego zajmuje się Ewa Rzycka
.
zz44
Wypożyczalnia czynna codziennie od 9.00 do 15.00 
34-100 WADOWICE, UL. BARSKA 17.

tel. 606 734 958, 604 510 960

Poniżej wykaz sprzętu, który można wypożyczyć :

                                     

 SPRZĘT

     KAUCJA ZWROTNA

 KONCENTRATOR TLENU

    300.00 ZŁ

 ŁÓŻKO PNEUMATYCZNE

   300.00 ZŁ

 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY

  200.00 ZŁ

 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

  100.00 ZŁ

 WÓZEK INWALIDZKI

  200.00 ZŁ

 FOTEL SANITARNY

  100.00 ZŁ

 ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE

 300.00 ZŁ

 BALKONIK Z PODPORĄ STAŁĄ

100.00 ZŁ

 BALKONIK 2 - KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK 3 - KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK 4- KOŁOWY

100.00 ZŁ

 BALKONIK AMBONA

200.00 ZŁ

 KULE ORTOPEDYCZNE - PARA

40.00 ZŁ

 LASKA CZTERONOŻNA

40.00 ZŁ

 LASKA TRÓJNOŻNA

40.00 ZŁ

 STOLIK PRZYJACIEL

100.00 ZŁ

 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

100.00 ZŁ

 PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY

100.00 ZŁ

 RAMA

100.00 ZŁ

 

wypozyczalnia8c.jpg
    Dobrowolne darowizny wskazane na konto
nr konta PKO BP SA  44 1020 1433 000 1202 0050 4621.
Warto odliczyć od podatku dochodowego.
zz38.jpg

            
            

Zapraszamy  na  seanse do Tężni Solankowej, które chronią przed zachorowaniem na grypę.

Seanse mają walory profilaktyczne, lecznicze i antysmogowe.
 
10 seansów odpowiada 2 tygodniom pobytu nad morzem

Wystarczy zadzwonić pod nr telefonów:  698 396 355, 604 510 960.

01-page4.jpg
teznia.jpg
             
          SĄ JESZCZE WONE MIEJSCA NA POBYT DZIENNY - ZAPRASZAMY
                      
           
                       
Oglądając film "DZWON DOBREJ NOWINY w Ośrodku Rehabilitacyjnym BRAT"dowiesz się wszystkiego, kliknij na ten link:

 https://youtu.be/ZIWha4GX_RE

DZWON DOBREJ NOWINY 47

Poniżej filmy prezentujące działalność Domu Pielegnacyjnego:


Patronat medialny:
01logo2.png   01zdrowie.jpg   01.lodo.f.jpg


 Jesteśmy w największej bazie Ośrodków Rehabilitacyjnych i Odnowy w Polsce.