strm.jpg

DR. EDMUND WOJTYŁA

edmund-wojtyla


ŚLADAMI patronA i jego wielkiego brata świętego jana pawła ii.


Doktor Edmund Wojtyła, brat Ojca Świętego Jana Pawła II, urodził się w 1906 roku w Krakowie. Wraz z rodzicami i młodszym o 14 lat bratem Karolem, mieszkał w Wadowicach przy ulicy Kościelnej 7. Z wynikiem celującym ukończył wadowickie Gimnazjum. W ciężkich warunkach materialnych studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zdając z wyróżnieniem wszystkie egzaminy.

W maju 1930 roku jako jeden z pierwszych promował się na doktora medycyny, po czym po paromiesięcznej praktyce w Klinice Dziecięcej w Krakowie trafił 1 IV 1931 roku do Szpitala w Bielsku jako sekundariusz. Znakomite wykształcenie pogłębiał przez dalsze studia, zawsze starał się nieść chorym pomoc nie tylko głęboką wiedzą i umiejętnościami, ale także okazywał współczujące serce, co było cenione i uznawane przez wszystkich.

W listopadzie 1932 roku doktor Edmund Wojtyła zaraził się śmiertelnie septyczną płonicą ratując chorą pacjentkę. Zmarł po ciężkiej, trwającej 4 dni chorobie 4 grudnia 1932 roku. Żył 26 lat. Pogrzeb doktora Edmunda Wojtyły zgromadził wielu ludzi na cmentarzu w Bielsku, gdzie pochowano młodego lekarza.

16 października 2003 roku - w 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Rada Miejska w Wadowicach jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy „Wesoła” na ulicę „Doktora Edmunda Wojtyły”. W ten sposób poprzez połączenie ulicy „Emilii i Karola Wojtyłów” i „Placu Jana Pawła II” powstał „rodzinny szlak papieski”.

Napis na jego płycie nagrobnej brzmi:

''SWE MŁODE ŻYCIE ODDAŁ W OFIERZE CIERPIĄCEJ LUDZKOŚCI'' 

01 -05

1%-2019