Prpjekt Opieka wytchmieniowa 2019r. projekt%20Opieka%20wytchnieniowa%202019%20r..htmlprojekt Opieka wytchnieniowa 2019 r.

strm.jpg

Galeria :Projekt Opieka wytchnieniowa 2019 rok. oraz film historyczny o św. Janie Pawle II. - ROK 2020 - PANDEMIA.

 Inhalatorium na Barskiej

17 styczeń 2017 r., Kolęda w Domu Pielęgnacyjnym

Światowe Dni Młodzieży 2016

Koncert w Bazylice Wadowickiej

Karol Wojtyła, Nasz Papież Jan Paweł II, pielgrzymki z Wadowic do Rzymu

Dom Pielęgnacyjny, siedziba Stowarzyszenia przy ul. Barskiej 17, prace remontowo-adaptacyjne .

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Pielęgnacyjnego - 14.09.2004

Poświęcenie Pawilonu Rehabilitacyjnego przez Metropolitę Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Europejska Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej (Assotiation des Amis des Oratoires)

Odwiedziny Ks. Infułata Kazimierza Sudera

Turnusy opiekuńcze z projektu Wojewody Małopolskiego w latach 2009, 2010, 2011, 2014,  2015.

Turnusy opiekuńczo - rehabilitacyjne z projektu Unii Europejskiej w roku 2012.