strm.jpg

Zarząd

Komitet założycielski 4 sierpnia 2000r:
Stanisława Wodyńska
Jadwiga Huppert
Marek Gawlik
Romana Brandys
Anna Grajcarek

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach:
Wodyńska Stanisława – Prezes 
Gawlik Marek – Wice prezes

Kleszcz Jadwiga - Skarb
Grzyb Joanna - Sekretarz

Huczyńska-Bujnicka Barbara - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Zadora Marek - Przewodniczący Komisji
Rodkiewicz - Mielnicka Krystyna - Członem Komisji
Woźniak Halina - Członem Komisji

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Infułat Kazimierz Suder 
Ks. Infułat Jakub Gil 
Ks. Prałat mgr Tadeusz Kasperek 
Siostra Magdalena Strzelecka 
Anna Olszyńska 
Jacek i Edward Pilch 
Prof. Zbigniew Śmieszek
Marek Brzeźniak

Władysław Bieniek

Ireneusz Rodkiewicz

Stanisław Wodyński


Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Bielat Stanisław OCD
Blak Olga
Dybeł Katarzyna

Filipiak Ewa
Grajcarek Anna

Grzyb Joanna

Kotarba Stanisław
Kruk Paweł
Lurka Bożena
Lurka Andrzej

Ogiegło Michał

Pławny Anna

Pietras Sylwia

Pietrzak Elżbieta

Potoczna Maria

Ramos Grażyna

Sprada Maria

Stanazek Kazimiera

Sztajerwald Hoła Cecylia

Warmuz Barbara

Woźniak Halina
Zguda Beata
Zguda Stanisław