strm.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Barska 17

tel. (33) 823-56-45, kom. 604-510-960
Pobyt całodobowy: tel. (33) 873-55-33
Rehabilitacja: tel. (33) 873-55-44

e-mail: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl

Wpłat na rzecz Stowarzyszenia można dokonywać na rachunek:
PKO BP SA O/Wadowice 44 1020-1433-0000-1202-0050-4621

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, w związku z czym prosimy o przekazanie na nasze konto 1% należnego Urzędowi Skarbowemu podatku dochodowego. Darowizny można dokonać w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia przed złożeniem PIT-u. Wypełniając PIT wystarczy wpisać nasz numer: KRS 0000049226.

Każda wpłacona złotówka przyczyni się do rozwoju tego dzieła miłosierdzia.

Jak do nas dojechać:


Kliknij, aby powiększyć mapę.