List do Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 5 kwietnia 2002r.