O. Rudolf Warzecha

O. Rudolf Warzecha

Sługa Boży ojciec Rudolf Warzecha OCD 1919 - 1999
Wieloletni kapelan Szpitala Powiatowego im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.