Dom Pielęgnacyjny 14 wrzesień 2011r.

 

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach 02 września br. zakończyło III edycję współfinansowanego przez Wojewodę Małopolskiego programu: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność ...”, który w 2011 roku objął 80 osób.

Działania powyższe miały na celu zapewnienie opieki pielęgnacyjnej całodobowej osobom przewlekle chorym przebywającym w środowisku domowym, dla których dotąd jedynym wsparciem byli ich najbliżsi, rodzice, dzieci i inni krewni.

Pragnąc przyjść im z pomocą tak, aby przynajmniej raz w roku, przez dwa tygodnie mogliby odpocząć, zająć się swoimi sprawami, mając przy tym pewność, że osoba będąca pod ich opieką będzie miała właściwe warunki i poczucie bezpieczeństwa.

Dom Pielęgnacyjnym im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach zorganizował 8 turnusów dwutygodniowych. W odróżnieniu od poprzednich dwóch edycji, które objęły opieką 248 osób, w okresie od 15 maja do 2 września przez Dom Pielęgnacyjny, któremu patronuje brat Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, Doktor Edmund Wojtyła, przewinęły się szczególnie trudne i uciążliwe pod względem pielęgnacyjnym przypadki. Opinia o wysokim poziomie świadczeń pielęgnacyjno-medycznych, serdecznej atmosferze, przepełnionej prawdziwym miłosierdziem dla osoby znajdującej się w potrzebie, wydawana przez członków rodzin powierzających naszej opiece swoich bliskich, zataczała szerokie kręgi w całym Województwie Małopolskim.

Na tę opinię składa się bardzo ofiarna praca pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów, wolontariuszy i sponsorów, którym się należą szczególne słowa uznania.

Jako Prezes Stowarzyszenia, a zarazem kierownik projektu chciałabym bardzo podziękować:

Piel. Koordynującej – Danucie Jaszczuk
Księgowej – Alinie Stuglik


Pielęgniarkom:
Stanisławie Hulbój
Annie Zawile
Marii Żydek
Małgorzacie Dyrcz
Marii Kordeczko
Sylwii Pietras
Jolancie Łysoń
Małgorzacie Matuśniak


Rehabilitantkom:
Małgorzacie Kwiatkowskiej
Sylwii Kalicie


Firmie sprzątającej Clean Express

 
Opiekunkom:
Katarzynie Master
Marcie Galas
Barbarze Stuglik
Ewie Kłos
Janinie Adamczyk
Monice Rajdzie
Renacie Stuglik
Alicji Maciejczyk


Wolontariuszom:
Dr Krystyna Rodkiewicz-Mielnicka
OCD Kapelan Stanisław Bielat
Danuta Dąbrowska
Romana Brandys
Maria Talaga
Danuta Talaga
Barbara Warmuz
Maria Sprada
Maria Zadora
Kazimiera Stopa
Gabriela Dąbrowska
Stefan Mżyk
Artur Drzewiecki
Mariusz Pęcek
Sławomir Bernaś
Mirosław Piwowarski
Sebastian Borycki


Wolontariuszom młodzieżowym pod opieką Barbary Boguń:
Anna Janicka
Maja Fidzińska
Katarzyna Dzierżawa
Anna Józefa Jarosiewicz
Daria Fijałek
Marta Pijanowska
Sabina Przytuła
Wiktoria Radwan


Sponsorom:
dr Krystyna Rodkiewicz-Mielnicka
dr Marek Gawlik
p. Marek Brzeźniak
p. Marek Wrona – Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach
p. Krzysztof Pawiński – Prezes Spółki MASPEX
p. Andrzej Dąbrowski – Prezes ZPC Skawa Wadowice
p. Tadeusz Rodkiewicz

Stanisława Wodyńska