Archiwum


W Domu Pielęgnacyjnym realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach projekt pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022- jako działanie na rzecz odciążenia rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poprzez zorganizowanie pobytów dziennych opiekuńczych dla osób dorosłych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał aby odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Rządowi zależy na tym, by dostępność tego rodzaju wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów była coraz większa, dlatego odbiurokratyzowana została procedura przyznawania opieki: samorządy nie mają już obowiązku wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna karta zgłoszenia. Stowarzyszenie realizuje ten program od 23 maja b.r. w trzech, kolejno po sobie następujących 40 dniowych turnusach - oddając do dyspozycji, przystosowany dla osób niepełnosprawnych Dom Pielęgnacyjny, wraz z Pawilonem Rehabilitacyjnym i przylegającym do budynków ogrodem. Poza zajęciami rehabilitacyjnymi i usprawniającymi W ramach przewidziane są wycieczki, pozwalające lepiej poznać miasto rodzinne Papieża Polaka. Uczestnicy zajęć dowożeni są specjalnie zakupionym przez samorząd Wadowic - mikrobusem, także korzystają ze wsparcia w tym zakresie udzielanym przez wadowickie Starostwo .
Caritas Diecezji Drohobycko - Samborskiej (greckokatolickiej) buduje w Drohobyczu Szpital dla 80 pacjentów, który ma mieć charakter rehabilitacyjny. O wsparcie dla tego przedsięwzięcia zwrócił się do nas Wadowiczan Ojciec Igor Kozankiewicz, dyrektor tej Diecezji. Odpowiadając na ten wzruszający apel postanowiliśmy przekazać na Ukrainę łóżka szpitalne i wózki inwalidzkie dla dzieci. Problemem dla nas trudnym do rozwiązania był sam załadunek ofiarowanego przez nas sprzętu. Do łańcucha ludzi dobrej woli dołączyli wolontariusze z Zakładu Karnego, dziarscy oficerowie Służby Więziennej, za co serdecznie wraz z Ojcem Igorem im dziękujemy.

Przekazaliśmy również transport pampersów dla rannych i chorych Ukrainców przez Caritas Samborsko - Drohiczyński ofiarowany przez Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

Kto tego osobiście, lub z bliska obserwując, nie doświadczył, ten nie w pełni docenia olbrzymie poświęcenie i wysiłek tych, których los wyznaczył do opieki nad osobą najbliższą, która z dnia na dzień stała się niesamodzielna, bezbronna. Rodzina i opiekunowie często cały swój czas poświęcają na opiekę nad mamą, tatą, siostrą, bratem, albo niepełnosprawnym dzieckiem. Z tego powodu każdego dnia narażeni są na ogromne obciążenie psychofizyczne. Wiele z nich jest zmuszonych do rezygnacji z własnego życia zawodowego i prywatnego.
To właśnie do nich skierowana jest pomoc w postaci tzw. opieki wytchnieniowej.
 Polega ona na wsparciu tych osób w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w zajmowaniu się podopiecznym.
Dzięki temu programowi, który od 1 lipca będzie realizowany w Domu Pielęgnacyjnym w Wadowicach przy ulicy Barskiej 17, opiekunowie osób niepełnosprawnych zyskają czas dla siebie. Ten czas będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenarcję, a także załatwienie własnych spraw, mając świadomość, że ktoś inny z równym oddaniem - przejął ich obowiązki. Uczestniczący w programie będą przebywać w Domu Pielęgnacyjnym 8 godzin dziennie, otrzymają posiłki i niezbędne, fachowe wsparcie, rehabilitację ruchową, oddechową w inhalatorium, atrakcyjnie zorganizowany czas.

KOMUNIKAT !!!

Od 1 marca 2021 roku w Ośrodku Rehabilitacyjnym "BRAT" Stowarzyszenia Dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach przy ulicy Barskiej 17 rozpoczyna się bezpłatny projekt Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego, celem którego jest integracja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami z Gminy Wadowice.

W specjalistycznych gabinetach fizjoterapii i fizykoterapii oferujemy najwyższej jakości zabiegi oraz rehabilitację prowadzoną przez terapeutów z wieloletnim doświadczeniem.

Mieszkańcom Gminy oddaliśmy do dyspozycji urządzenia do zabiegów elektroterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, pole magnetyczne, falę uderzeniową, aparaturę do masażu limfatycznego Boa, hydroterapię, tężnię solankową.

Zapisy osobiście codziennie od godziny 9,00 do 11,00

ZAPRASZAMY

Mgr. Ewa Wiśniewska tel. 606 874 090,

Technik fizykoterapii Wiesława Moskała tel. 602 319 988.
  Dnia 27 listopada 2012 roku odszedł do Pana
                               Ks. Infułat KAZIMIERZ SUDER.   
..

              Honorowy członek Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

              Ksiądz Infułat Kazimierz Suder był wielkim przyjacielem chorych i pracowników Służby Zdrowia.

              W latach 1984 do 1998, kiedy był proboszczem Parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach, był duszpasterzem Służby Zdrowia.

              W tamtych latach Służba Zdrowia miała w nim duchowego opiekuna i przewodnika. Wybudował kaplicę w nowo powstałym budynku szpitalnym internistyczno – pediatrycznym. Był pośrednikiem między Kurią Krakowską a Watykanem. Jako przyjaciel Papieża Jana Pawła II utorował nam pielgrzymom drogę na spotkania z Nim w Watykanie.

               Od 2000 roku współtworzył Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia im. dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach, rok rocznie odwiedzając nas wolontariuszy, chorych i personel.

               W 50 – lecie kapłaństwa Księdza Infułata Kazimierza Sudera Solidarność Służby Zdrowia ufundowała tablicę pamiątkową wmurowaną w kaplicy szpitalnej.

               Ksiądz Infułat Kazimierz Suder zawsze był skromny, oddany Bogu i ludziom na Ziemi i nadal będzie orędował za nas w Niebie.

1 % to szlachetny dar dla Domu Pielęgnacyjnego

 

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że Wasz dar będzie właściwie wykorzystany na coraz większe formy pomocy osobom potrzebującym.

W 2011 roku udzieliliśmy wsparcia 2900 osobom chorym na Alzheimera, stwardnienie rozsiane, autyzm i inne ciężkie schorzenia neurologiczne, mieszkańcom Wadowic, województwa małopolskiego i innych województw, w następujących formach:

-  pobyt dzienny

-  turnusy opiekuńcze całodobowe z projektu Wojewody Małopolskiego

-  wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

-  rehabilitacja

-  opieka domowa

-  profilaktyka zdrowotna

-  apteka darów

 

Poniżej wykaz darowizn 1% przekazanych przez urzędy skarbowe następujących miast:

 

 

miasto

wpłaty 1%

1

Wadowice

23.818,70

2

Aleksandrów Kujawski

104,00

3

Bochnia

5,10

4

Chełm

20,50

5

Chrzanów

490,00

6

Gliwice

72,60

7

Głubczyce

49,40

8

Grójec

18,00

9

Katowice

45,30

10

Kielce

45,60

11

Kraków

1.122,90

12

Nowy Sącz

11,40

13

Olkusz

72,70

14

Oświęcim

1.271,90

15

Proszowice

32,20

16

Rzeszów

58,30

17

Sucha Beskidzka

82,20

18

Tychy

41,70

19

Warszawa

126,40

20

Włoszczowa

30,80

21

Wrocław

129,70

 

Ogólna suma to 27.649,40 PLN.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury do diagnozowania i wczesnego wykrywania cukrzycy, miażdżycy, chorób układu krążeniowo-oddechowego oraz zakup defibrylatora ratującego życie w nagłych przypadkach.


 Zapraszamy do szczepień przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 16 - Dom Pielęgnacyjny ul. Barska 17.TURNUSY opiekuńcze w 2012r więcej...
TURNUSY opiekuńcze w 2014r więcej.....

TURNUSY opiekuńcze w 2016r więcej.....

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2010-2013 więcej....

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek wartościowych od 16 lipca 2004 r. do 19 marca 2008 r.
19.03.2008r.

Wadowice, 19.03.2008 r.

 

SPRAWOZDANIE

Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

ze zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek wartościowych

od 16 lipca 2004 r. do 19 marca 2008 r.

 

Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

KRS 0000049226

34-100 Wadowice, ul. Barska 17

 

II. Nazwa organu, data i numer pozwolenia

Burmistrz Wadowic

Decyzja nr SS 5022/I/04 z dnia 14 lipca 2004 r.

 

III. Suma zebranych ofiar pieniężnych

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych):

1.500 „cegiełek” o nominale 20 zł każda

 

IV. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki

Zbiórka została przeprowadzona przez wolontariuszy – członków Stowarzyszenia - bez żadnych kosztów własnych.

 

V. Podział dochodu ze zbiórki

Pieniądze ze zbiórki zostały zgodnie z decyzją nr SS 5022/I/04 przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia w Wadowicach przy ul. Barskiej 17.

 


Rok

Nr faktury

Nazwa towaru/usługi

Wartość w zł

2004 rok

F-ra 118/2004 z 17.09.2004 r.

F-ra 74/2004 z 26.04.2004 r.

F-ra 8219/04 z 02.12.2004 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Pielęgnacyjnym

15.400

2005 rok

F-ra 2764/2005 z 07.06.2005 r.

Wyposażenie łazienek w Domu Pielęgnacyjnym

2.460

2006 rok

F-ra 3004849/06 z 11.09.2006 r.

Tynk elewacyjny Domu Pielęgnacyjnego

4.640

2007 rok

F-ra 07/FV/258 z 01.11.2007 r.

Platforma schodowa w Domu Pielęgnacyjnym /rata

7.320

2008 rok

F-ra 07/FV/258 z 01.11.2007 r.

Platforma schodowa w Domu Pielęgnacyjnym /rata

180

RAZEM

30.000

Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia oraz opublikowane na stronie internetowej: www.dompielegnacyjny.pl

 

Skarbnik Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia

Alicja Stuglik Stanisława Wodyńska

 

Do wiadomości:

1. Burmistrz Wadowic

2. a/a

Podziękowanie
1.06.2007r.

podziękowanie


Przelew
1.06.2007r.

Przelew

Podatek 1%
1.06.2007r.

podatek

 
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Honorowym Patronem Stowarzyszenia
10.02.2006r.
 

list

                                           1% podatku
10.02.2006r.

Ulotka 1%

Ojciec Święty Jan Paweł II
27.05.2005r.

Ostatnie chwile życia, choroba, śmierć Ojca Świętego poruszyły sumienie świata, miliardy osób na wszystkich kontynentach otworzyły swoje serca na te chwile, których przecież doświadczają również i zwykli ludzie. Cierpienie, biologiczne odejście przestały być tematem tabu, to jest kolejny dar Jana Pawła II, którym obdarzył całą naszą cywilizację i od tej pory wierzymy głęboko, że inaczej będziemy patrzyli na cierpienie, ból i samotność osób starych i schorowanych. To zapewne spowoduje naszą wewnętrzną przemianę, pogłębi motywację do działań, którym już nie będą towarzyszyć zainteresowanie wysokonakładowych gazet, stacji telewizyjnych, ale które będą błogosławioną codziennością pomagania bliźniemu, który znalazł się w potrzebie.