Archiwum

TURNUSY opiekuńcze w 2012r więcej...
TURNUSY opiekuńcze w 2014r więcej.....

TURNUSY opiekuńcze w 2016r więcej.....

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2010-2013 więcej....

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek wartościowych od 16 lipca 2004 r. do 19 marca 2008 r.
19.03.2008r.

Wadowice, 19.03.2008 r.

 

SPRAWOZDANIE

Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

ze zbiórki publicznej w formie sprzedaży cegiełek wartościowych

od 16 lipca 2004 r. do 19 marca 2008 r.

 

Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

KRS 0000049226

34-100 Wadowice, ul. Barska 17

 

II. Nazwa organu, data i numer pozwolenia

Burmistrz Wadowic

Decyzja nr SS 5022/I/04 z dnia 14 lipca 2004 r.

 

III. Suma zebranych ofiar pieniężnych

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych):

1.500 „cegiełek” o nominale 20 zł każda

 

IV. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki

Zbiórka została przeprowadzona przez wolontariuszy – członków Stowarzyszenia - bez żadnych kosztów własnych.

 

V. Podział dochodu ze zbiórki

Pieniądze ze zbiórki zostały zgodnie z decyzją nr SS 5022/I/04 przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia w Wadowicach przy ul. Barskiej 17.

 


Rok

Nr faktury

Nazwa towaru/usługi

Wartość w zł

2004 rok

F-ra 118/2004 z 17.09.2004 r.

F-ra 74/2004 z 26.04.2004 r.

F-ra 8219/04 z 02.12.2004 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Pielęgnacyjnym

15.400

2005 rok

F-ra 2764/2005 z 07.06.2005 r.

Wyposażenie łazienek w Domu Pielęgnacyjnym

2.460

2006 rok

F-ra 3004849/06 z 11.09.2006 r.

Tynk elewacyjny Domu Pielęgnacyjnego

4.640

2007 rok

F-ra 07/FV/258 z 01.11.2007 r.

Platforma schodowa w Domu Pielęgnacyjnym /rata

7.320

2008 rok

F-ra 07/FV/258 z 01.11.2007 r.

Platforma schodowa w Domu Pielęgnacyjnym /rata

180

RAZEM

30.000

Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia oraz opublikowane na stronie internetowej: www.dompielegnacyjny.pl

 

Skarbnik Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia

Alicja Stuglik Stanisława Wodyńska

 

Do wiadomości:

1. Burmistrz Wadowic

2. a/a

Podziękowanie
1.06.2007r.

podziękowanie


Przelew
1.06.2007r.

Przelew

Podatek 1%
1.06.2007r.

podatek

 
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Honorowym Patronem Stowarzyszenia
10.02.2006r.
 

list

                                           1% podatku
10.02.2006r.

Ulotka 1%

Ojciec Święty Jan Paweł II
27.05.2005r.

Ostatnie chwile życia, choroba, śmierć Ojca Świętego poruszyły sumienie świata, miliardy osób na wszystkich kontynentach otworzyły swoje serca na te chwile, których przecież doświadczają również i zwykli ludzie. Cierpienie, biologiczne odejście przestały być tematem tabu, to jest kolejny dar Jana Pawła II, którym obdarzył całą naszą cywilizację i od tej pory wierzymy głęboko, że inaczej będziemy patrzyli na cierpienie, ból i samotność osób starych i schorowanych. To zapewne spowoduje naszą wewnętrzną przemianę, pogłębi motywację do działań, którym już nie będą towarzyszyć zainteresowanie wysokonakładowych gazet, stacji telewizyjnych, ale które będą błogosławioną codziennością pomagania bliźniemu, który znalazł się w potrzebie.